Tehnologie smart

Asigurarea performanței panourilor solare

Asigurarea performanței panourilor solare

Panourile solare fotovoltaice reprezintă o sursă de energie curată și sustenabilă, folosită din ce în ce mai mult, ca alternativă la combustibilii fosili tradiționali. Pentru asigurarea funcționalității  acestora la capacitate maximă și pentru producerea energiei electrice dorite, este importantă cunoașterea măsurătorilor ce se efectuează constant și scopul lor. Rolul acestora este de a monitoriza și evalua performanța panourilor solare. Sunt necesare însă și pentru a identifica orice problemă care poate afecta funcționarea sistemului. În acest articol, vă vom prezenta care sunt acestea și aparatele de măsură utilizate.

Măsurarea nivelului de iradiere solară

Măsurarea nivelului de iradiere solară este crucială pentru a înțelege câtă radiație solară primește panoul solar și câtă energie electrică poate produce. În acest sens, se utilizează un aparat numit piranometru. Rolul acestuia este de a măsura cantitatea de radiație solară incidentă pe suprafața panourilor. Cu cât nivelul de iradiere solară este mai mare, cu atât producția de energie electrică va fi mai mare. Un piranometru este utilizat în principal de către profesioniștii din domeniul energiei solare, mai rar de către proprietarii de sisteme solare.

Măsurarea curentului și tensiunii

Măsurarea curentului și tensiunii este importantă în evaluarea eficienței sistemului solar. Utilizarea unui multimetru, permite măsurarea curentului electric generat de panouri și tensiunea la bornele acestora. Aceste măsurători arată câtă energie electrică este produsă de panouri și dacă sistemul funcționează la parametri optimi. În plus, este important să se aibă în vedere faptul că pentru a efectua aceste măsurători sunt necesare anumite cunoștințe și competențe. În caz contrar, se poate apela la serviciile unui specialist sau tehnicieni autorizați.

Măsurarea temperaturii

Temperatura poate afecta performanța panourilor fotovoltaice, de aceea măsurarea acesteia este importantă. De regulă, cu cât temperatura panourilor solare este mai ridicată, cu atât eficiența lor scade. Acest fenomen se datorează proprietăților semiconductorilor din panourile solare și se numește efectul termic negativ. Când temperatura crește, crește și rezistența internă a panourilor. În consecință apare o scădere a tensiunii și a puterii produse. Este importantă monitorizarea temperaturii și luarea în considerare a unor măsuri de răcire sau ventilație adecvată, la nevoie.

Monitorizarea producției de energie

Monitorizarea producției de energie a sistemului solar oferă o imagine de ansamblu cu privire la eficiența energetică a panourilor în timp. Se poate utiliza un sistem de monitorizare dedicat sau platforme online pentru înregistrarea și analizarea datelor. Acest lucru permite observarea variațiilor și identificarea rapidă a oricărei scăderi semnificative în producție. Suplimentar, poate scoate la iveală probleme sau defecte în sistem.

Inspectarea vizuală

O altă măsură importantă este inspectarea vizuală a panourilor solare. Verificarea în mod regulat a panourilor este necesară pentru identificarea și repararea eventualelor deteriorări. Astfel de deteriorări pot fi: zgârieturi, fisuri sau acumulări de murdărie. Panourile trebuiesc curățate regulat, pentru a nu fi acoperite de frunze, zăpadă sau alte obstrucții care pot afecta performanța lor.

Pentru efectuarea corectă a măsurătorilor și înțelegerea rezultatelor, se recomandă consultarea manualului de utilizare sau colaborarea cu un specialist în energie solară. Aceștia pot oferi îndrumări și sfaturi personalizate pentru ca panourile să funcționează la capacitate maximă.

În concluzie, asigurarea performanței panourilor fotovoltaice implică măsurători esențiale. Prin monitorizarea nivelului de iradiere solară, măsurarea curentului și tensiunii, măsurarea temperaturii, monitorizarea producției de energie și inspectarea vizuală, se poate obține o imagine clară a modului de funcționare a sistemului solar. Pe baza acestora se pot lua măsuri adecvate pentru o performanță la parametri optimi.